Teenagerské chování může být voláním o pomoc

Některé špatné chování může být součástí popisu práce teenagera, ale přesto je důležité zůstat v kontaktu s jejich životy.

– Dávej pozor. Chová se mladý člověk jinak, mění se jeho přístup? Jsou naštvaní, náladoví, mlčí, chodí méně často ven, tráví více času ve svém pokoji? Někdy mladí lidé nechtějí znepokojovat, rozčilovat nebo zklamat své nejbližší. Ale to může dále zvýšit jejich úroveň stresu, protože bojují, aby se vyrovnali a zůstali silní.

m

– Snažte se pravidelně sedět a jíst společně, aby se posílilo rodinné pouto. Poskytuje také příležitost všimnout si, zda je něco „nepořádek“, zda se jejich chuť k jídlu změnila, zda se stáhli nebo byli nešťastní.

– Ke každému přistupujte jako k jednotlivci a dělejte věci odděleně, spíše než vždy s „dětmi“. Respektujte jejich jedinečnost. Tímto způsobem je podpoříte v rozvoji a stane se jejich vlastní osobou.

– Naučte je praktikovat vděčnost. Vypěstujte si zvyk být každý den vděčný alespoň za 3 věci. Začátkem může být skutečnost, že jim někdo pochválí, že teče voda a mají jídlo na stole.

– Zajistěte, aby existovaly příležitosti pro „lehké“ konverzace, spíše než pro sezení, formálnější. Chatování, zatímco vaříte nebo řídíte, může být dobré pro konverzace typu „v poslední době se zdáš trochu tišší“. Neformální rozhovor může být prospěšnější než úplný rozhovor a umožní jim diskutovat o tom, co mají na mysli.

– Poskytněte jim prostor, aby mohli svobodně mluvit. Může být lákavé dokončit věty nebo uhodnout, co si myslí, ale i přátelské ticho může být někdy fajn, když poskytne čas na reflexi a zpracování toho, co se uvnitř děje.

– Chvalte je za věci, které dělají dobře, a zařaďte některé z těchto aktivit do rodinného času, aby se jim pravidelně zvyšovalo sebevědomí. Je dobré je nechat sdílet své nadšení se zbytkem rodiny.

m

– Připomeňte jim, že selhání je v pořádku. Je důležité otestovat jejich limity a vystoupit z jejich komfortní zóny. Ale dělat to znamená riskovat neúspěch, že ne všechno bude vyhráno nebo fungovat podle očekávání, a to ani po velkém úsilí a nasazení. Selhání může být součástí světla a stínu v životě; naučit se vyrovnat se s neúspěchy a odmítnutím učí odolnosti. Opětovné vstávání je důležitou lekcí pro dospělý život.

– Povzbuďte je, aby to vrátili. Dobrovolnictví a zaměření se na něco jiného, ​​jako je zvířecí útočiště nebo návštěva staršího souseda, mohou být způsoby, jak rozšířit jejich svět, naučit se empatii a vidět větší obrázek.

– Promluvte si s jejich učitelem a prodiskutujte, jak to chodí ve škole nebo na vysoké škole. Změnilo se jejich chování, je důvod k obavám? Někdy může být varovným signálem, když se vaše dítě náhle ponoří do své práce, takže se vyhne socializaci a odpoutání se od svých předchozích přátelských skupin.

A návštěvu svého rodinného lékaře nebo terapeuta nepovažujte za selhání. Může jim to poskytnout cenné rady a být prvním krokem na jejich cestě k uzdravení.