Jak se ve strojírenství zhotovují přesné válcové otvory

S vrtáním otvorů se seznamují již děti školou povinné a vrtáky také bývají prvními nástroji, s nimiž se setkají jak ve školních dílnách, tak i v domácnosti. Ruční vrtačka bývá nejčastějším dílenským strojem v domácnostech a mnozí rodiče dávají možnost svým dětem vyzkoušet, jak se s vrtačkou vlastně pracuje. Ruční vrtačky slouží pro velmi hrubé opracování kovů, dřeva a dalších materiálů, s tím, že nelze očekávat výrazné přesnosti, ani co se týče průměru otvoru, ani jeho jakosti povrchu.

vrtací nástroje

O něco lépe jsou na tom vrtáky s kuželovou stopkou, s nimiž se počítá pro základní obráběcí operace ve strojírenské výrobě. Tam je vrtání přesnější díky sofistikovanějšímu uchycení nástroje, ale stále se jen jedná o jednoduchý vrtací nástroj se dvěma břity, a to je pro velmi přesné otvory málo.

strojírenský nástroj

Vícebřité nástroje jsou přesnější

Máte-li za úkol zhotovit kruhový (válcový) otvor velmi přesný, bude nutné sáhnout po nástrojích s více břity. A těmi jsou výhrubníky a výstružníky. Výhrubník je nástroj pro hrubší opracování již předvrtaného otvoru a má tři nebo čtyři břity. Ještě přesnějšího povrchu a kruhového tvaru otvoru docílíme výstružníkem, a ten má již břitů mnohem více. Některé nástroje mohou mít až osmnáct břitů, a v přibližné terminologii platí, že čím více břitů, tím přesnější obrábění.

Výhrubníky, jako například nástrčné 221432 celé z HSS i-nástroje, již obrábí materiál s takovou přesností, že jej lze využít pro pohyblivé součásti různých strojů a mechanismů, které provází lidský život takřka ve všech odvětvích počínaje medicínou, přes zemědělství až po automobilový a letecký průmysl.

Na přesné strojírenské výrobě záleží úspěch veškerého lidského počínání, kde hraje zásadní roli technika. Neobejde se bez ní prakticky nikdo, a proto mají výhrubníky z nástrojové rychlořezné oceli v našem světě stále své pevné místo.