Business pro seniory

Již nyní je do domů s pečovatelskou službou a do domovů důchodců několikaletá čekací listina. A jak víme, nikdo nemládneme, proto bude potřeba takových zařízení a služeb pro seniory čím dál tím více. A nejde jen o domovy pro seniory, ale také o služby, které seniorům umožní důstojně dožít doma, i když jeho potomci chodí do práce a nemají čas se o seniora starat v domácím prostředí. Přitom mnoha seniorům stačí málo k tomu, aby mohli zůstat doma. Stačí jim pouhý dovoz připraveného jídla a jednou, dvakrát týdně, jim dovézt drobný nákup a poklidit jim. I moderní technika má potenciál pomoci našim seniorům dožít důstojně doma.
děda na silnici v zimě
Stačí, když se hůře hýbou, naučit je nosit u sebe nouzové tlačítko, které zmáčknou v případě, že například padnou a nemohou už sami vstát. Vás upozorní SMS zpráva nebo volání a dojedete domů, seniorovi pomůžete a vrátíte se do práce. Pochopitelně toto není možné u každého zaměstnavatele, ale zde je prostor pro naše zákonodárce, u kterého mohou upravit možnost odjet na nezbytně nutnou dobu poskytnout pomoc seniorovi a opět se vrátit do práce.
Další technický vynález, který má potenciál pomoci nám s péčí o seniory v domácnosti je videokamera, která umístěná v horním rohu místnosti umožní na dálku zkontrolovat, zda je senior v pořádku. Takzvaně chytré hodinky zase mohou hlídat tlak a tep seniora, například u kardiaků a v případě hrozícího problému nás upozornit.
procházka álejí
Možností, jak zařídit a co zlepšit, je v této oblasti mnoho. Pomohlo by i více pečovatelů a pečovatelek, kteří pravidelně seniora zkontrolují a například mu dovezou oběd, či pomohou s úkony, které senior již sám nezvládá. Také pojišťovny by se měli více zapojit do péče o seniory větším proplácením jejich potřeb. Prostor pro zlepšení tu tedy jistě je, záleží jen na tom, kdo se této business příležitosti chopí a zužitkuje ji. Ten, kdo se této příležitosti chopí včas, jistě neprodělá.