Přátelství mezi ženou a mužem

Každý z nás to někdy zažil – trávíte s někým druhého pohlaví mnoho času a všichni kolem vás si myslí, že je mezi vámi milenecký vztah. Pro vás je to ovšem pouze přátelství. Ze všech stran slyšíte, že přátelství mezi ženou a mužem vlastně neexistuje. Je toto tvrzení pravdivé?
 
Pokud vezmeme v potaz, že jde o tvrzení, kdy spolu žena i muž tráví opravdu mnoho času, nejlépe každý den, je dost pravděpodobné, že jeden z nich bude přemýšlet nad jejich posunem do vztahu mileneckého nebo alespoň nad jejich budoucností. Problém tohoto vztahu je, že většinou se to druhý ani nedozví, protože ani jeden nechce zničit přátelství, který mezi nimi je.
muž a žena
 
Přátelství mezi ženou a mužem může fungovat za předpokladu, že se nikterak nepřitahují. V přátelství by mělo jít o souznění, které spočívá ve společných zálibách, názorech nebo smyslu pro humor.
 
Přátelství je ovšem většinou základním kamenem pro vztah. Víte, jak druhý přemýšlí, co ho baví, znáte navzájem svá přání a sny.
 
Velký problém nastává, když jeden z přátel začne cítit něco víc. Mnozí nazývají tuto chvíli jako “friendzone”. Muž nebo žena si vytváří představu o tom, že mezi přáteli existují city, které jsou silnější než na přátelské úrovni. Většinou se to stává, když jeden z přátel je více emočně zatížený, speciálně po rozchodu.
 
Většina přátelství skončí díky citům jednoho z přátel. Mezi ženou a mužem bude vždy určitá přitažlivost, která jen málokdy neskončí “úletem”. Po takovém úletu ovšem málokdy přátelství zůstane přátelstvím. Lidé si buď uvědomí, že jejich city jsou silnější anebo přátelství skončí.
děti na silnici
 
I když většina přátelství kvůli citům jednoho nebo druhého většinou skončí nebo pokročí na jiný stupeň, stále existují přátelství, kde muž se ženou jsou opravdu pouze přáteli. Největším problémem je, že nikdo a ani my nikdy nevíme, co ten druhý cítí.