Pro snadnější stáří

Každý z nás jednoho dne zestárne. A i když zrovna nezestárne na duchu, na tělesné schránce se ta léta prostě dříve či později projevit musí. Není vyhnutí.
A ať si to v mládí uvědomujeme nebo ne, dospějeme jednou do situace, kdy už nebudeme tím, čím jsme kdysi bývali. Nejdříve se nám přestane dařit jedna věc, potom druhá, následně začneme selhávat v něčem dalším a nakonec třeba nedokážeme už ani to, co pro nás vždycky bývalo hračkou.
děda na silnici
Je tomu tak a musí tomu tak být. Protože nikdo dosud nevynalezl preparát, jenž by zastavil nepřetržité hlodání zubu času, jehož nemůžeme být už z principu ušetřeni.
A když už člověk přestane zvládat to, co je mu k životu nezbytně zapotřebí, nastupují.
Senioři a handicapovaní lidé, kteří nemají nikoho blízkého, jenž by nezbytné činnosti vykonával za ně, využívají zpravidla především pečovatelské služby. Což je vlastně to nejideálnější možné řešení, jež jim dává možnost i nadále setrvávat tam, kde jsou doma.
starší lidé
Pomoc tam přichází za nimi a jim se tak dostává pomoci třeba s hygienou, přípravou jídla, úklidem, praním a žehlením, je tu někdo, kdo je doprovodí k lékaři. A oni jinak mohou žít tentýž život, jaký žili doposud, nemusí se přizpůsobovat novému prostředí nějakého toho domova pro seniory. A nejsou ani na obtíž příbuzným, kteří mají i své vlastní povinnosti a ne vždy jsou k dispozici.
Kromě těchto služeb pak senioři nejednou využívají i denní stacionáře, a to tehdy, kdy už výše zmíněné pečovatelské služby nestačí. Zde mohou takoví stařečci strávit v pohodlí a bezpečí část dne, po niž nemají nikoho, kdo by se o ně postaral, a následně se zase vracejí ke svým pečujícím příbuzným.
Seniorům, těm dosud zcela soběstačným, pak slouží ve větších městech třeba i Senior taxi, tedy cenově zvýhodněný způsob dopravy automobilem, jenž je možno využívat, když už se člověk přece jenom tolik necítí nebo z nějakého jiného důvodu nemůže využívat dopravu hromadnou.
park pro seniory
A výhradně seniorům je určena i další služba, řemeslnické práce v domácnosti. Protože s těmi si nejednou neporadí ani mladší ročníky, natož starší lidé, a sehnat kvalitního řemeslníka je nejednou problém. Kdežto tady to problém není.
Ať už se nám to líbí nebo ne, všichni jednou budeme staří. A je dobře vědět, že to nemusí být trestem za to, že jsme včas neumřeli.