Jak sestavit business plán

 Startup
            Slovo Startup – název pro začínající firmy – používají hodně internetoví a technologičtí podnikatelé, kteří tento název dostávají do podvědomí široké veřejnosti
            Startupy jsou většinou postaveny na prvotním nápadu, který se nezkušený tým snaží zrealizovat spolu s nízkým rozpočtem. Tito lidé hledají finance pro svůj prvotní projekt, nebo firmu hlavně u fondů či u andělských investorů. Jelikož se prvotní projekt většinou nezdaří, bývají investice do něj rizikové.
Business plán není těžké složit
Business plán
                Vezměte do ruky tužku s papírem a opište si následující základní otázky, na které musíte následně najít odpověď
1.      Cíl vašeho projektu
                Základní otázka je,proč jste se do projektu pustili a co si od něj slibujete.
2.      Které problémy řešíte?
            Jaký je váš problém, Jak ho zákazníci řeší v současnosti a jaké jsou mezery těchto řešení?
3.      Východisko
                Jaké hodnoty bude vaše firma mít? Čím je unikátní a proč by zrovna měla obstát? Proč ji zakládat, nebo rozjíždět projekt právě teď? Jak to bude do budoucna?
4.      Zaměstnanci
            Seznam zaměstnanců, nebo pomocníků s jejich úkoly a pracovními pozicemi. Nutné přidat i odkaz na profesí sítě
5.      Tržní potenciál
            Který trh je pro váš produkt nejvhodnější? Chcete zůstat zde v České republice, nebo vyvážet i do zahraničí? Na jakou skupinu lidí budete cílit? Kdo je váš přímý nebo nepřímý konkurent? Můžete nabídnout něco, co konkurence ne?
6.      Obchodní model
            Jaké budeme mít výdělky a z čeho? Jaké budou pravděpodobné akviziční náklady na kupce? Jak se produkt/služba dostane ke klientovi? Jaká pravděpodobně bude cena služby nebo produktu pro jednotlivé skupiny zákazníků? Přehled potencionálních kupců.
První projekty většinou nevyjdou
7.      Shrnutí
            Vytvořte si finanční na 3 roky dopředu, poté následně sepište jeho shrnutí (možno přidat i s grafy).
            Jakmile si zodpovíte všechny předešlé body, můžete se směle vrhnout do podnikání v jakémkoliv oboru, který si vyberete. Dle poradce pro podnikatelské úvěry, Jana Figlovského  „Chytrý byznys plán je vždy písemný, stručný a přehledný“