Jak vytápět více místností jedním krbem?


Vytvořte jednoduchý rozvod
Jednoduchý rozvod – je vytvoření průchodu proudění teplého vzduchu od krbové vložky do vedlejších místností. Ten zajistíme rozvodovým materiálem (většinou nerezové roury), usazeným vždy mezi zdrojem tepla a vytápěnou místností. Aby mohl teplý vzduch správně cirkulovat, nesmíme opomenout ani přívod studeného vzduchu ke krbu. Nejlépe stoupá teplý vzduch směrem vzhůru, proto je možné vytápět jednoduše i patrové místnosti. Schéma vytápění horních místností je většinou velice jednoduché. Stačí vytvořit dráhu pro teplý vzduch směrem nahoru a poté do cílené místnosti zvolit vhodný otvor. Pro vytápění vedlejších místností, postačí někdy správně usazený otvor v horní části zdi. Pro jednoduchý rozvod teplého vzduchu volíme vždy nejkratší cestu proudění.
zapálený krb
Základní informace a rady
·         Rozvody nesmí být ze zdravotně závadného materiálů.
·         Dbejte na vysoký výkon krbu.
·         Pokud přivádíte do místnosti velké množství vzduchu, pamatujte na to, aby měl i nadále kam proudit.
·         Zajistěte regulování. To znamená, že otvory odkud přichází teplý vzduch od krbu mají být uzavíratelné. Ne vždy chcete vytápět i jiné místnosti, proto je tedy dobré zajistit jejich regulaci.
·         Pokud nevyhříváte pouze horní patro, zabudujte do případných rozvodů tlačný ventilátor, který efektivně pomáhá k pohybu teplého vzduchu.
Vytápění pomocí osazeného ventilátoru
Vytvořeni tepelných rozvodů po celém domě je poměrně náročné. Jestliže váš krb zastává hlavní funkci jako zdroj tepla ve vaší domácnosti, můžete jeho funkci zjednodušit pomocí krbového ventilátoru. Nerezovou rouru usazujeme do míst, kde se nad krbovou vložkou koncentruje teplý vzduch, poté v její proudící dráze usazujeme speciální elektrický ventilátor. Roura je větvená od krbové vložky do jiných místnosti.
Kompletní rozvody
Asi nejsložitější, ale zároveň nejefektivnější způsob vytápění. Je podobný klasické rozvodové síti běžného vytápění. Od krbové vložky vede sít nerezových flexibilních rour, které musí splňovat určité technologické postupy. Do těchto rozvodních sítí se instalují a zajištují různé výdechy teplého vzduchu, ventilátorové skříně, přisávání vzduchu, přísun elektřiny k ventilátorům a zpětná proudění.
hořící dřevo
Při každé instalaci rozvodové sítě pro tento způsob vytápění, dbáme na přísnou bezpečnost. Technologické postupy a použité materiály mají svá pravidla. Jelikož rozvádíme po domácnosti vysoce horký vzduch, hrozí riziko požárů a při instalaci těchto systému nesmí chybět odborník.