Náš hotel je vždy připraven poskytnout vám ubytování


AÅ¥ už se chystáte se navÅ¡tívit Plzeň z pracovních Äi soukromých důvodů, budeme považovat za Äest, pokud se ubytujete v naÅ¡em PRIMAVERA Hotel & Congress centre. Rádi vás ubytujeme na jednu Äi více nocí a rovněž tak se velmi ochotnÄ› postaráme o vaÅ¡e stravování – aÅ¥ už v podobÄ› výhodného denního menu, nebo místních Äi mezinárodních specialit. Pro vaÅ¡e pracovní jednání jsme pÅ™ipraveni nabídnout vám reprezentativní víceúÄelové kongresové centrum. Pro využití volného Äasu nabízí hotel v blízkém okolí víceúÄelový sportovní park pod Homolkou, kde najdete spoustu atraktivních sportoviÅ¡Å¥.

Těšíme se na vás!

PohodlnÄ› ubytováni, nesmíte opomenout navÅ¡tívit srdce PlznÄ› – NámÄ›stí Republiky. Toto námÄ›stí v dobÄ› svého založení patÅ™ilo k nejvÄ›tším námÄ›stím Evropy. KromÄ› Katedrály sv. BartolomÄ›je a morového sloupu se zde nachází i historická renesanÄní radnice. V blízkosti NámÄ›stí Republiky se nachází vstup do historického podzemí, navÅ¡tívit můžete i Velkou synagogu. Pokud s sebou máte dÄ›ti, v žádném případÄ› nesmíte opomenout DinoPark. MÄ›sto Plzeň i PRIMAVERA Hotel & Congress centre vás oÄekávají!