Dopad alkohou na játra


Dopad alkoholu na lidská játra je znám již po dlouhou dobu, stejnÄ› se ale nejedná o důvod, kvůli kterému by mnozí z nás pÅ™estali pít. Alkohol je metabolizován po konzumaci pÅ™evážnÄ› v játrech a jelikož bÄ›hem jeho zpracování dochází ke vzniku nebezpeÄných látek, jsou játra tím prvním orgánem, který jejich úÄinky pocítí. Působení alkoholu na játrech se projevuje již velmi dlouhou dobu pÅ™ed jejich úplným selháním. Tyto poÄátky ale na sobÄ› pacient vůbec nemusí pozorovat.

excesivní užití alkoholu

Již ale v tento moment může navÅ¡tívit pro nÄ›které nespecifické problémy a je velmi pravdÄ›podobné, že si od lékaÅ™e poslechne, že má své pití omezit. Pro to, aby se urÄilo, zda má pacient s pitím problém se používají ÄtyÅ™i krátké otázky: Cítil jste nÄ›kdy v životÄ› potÅ™ebu omezit nebo úplnÄ› vynechat alkohol? Byl jste nÄ›kdy žádán okolím, abyste pÅ™estal pít nebo Váš zvyk kritizovali? Vnímal jste nÄ›kdy pocity viny za své pití? Je alkohol tím prvním, na co po ránu myslíte, používáte jej jako „vyproÅ¡Å¥ovák“? Pokud na tyto otázky existuje více jak jedna pozitivní odpovÄ›Ä, pak je vhodné se nad konzumací alkoholu zamyslet. V případÄ›, že se lékaÅ™ rozhodne pacienta odeslat na vyÅ¡etÅ™ení jater, je pravdÄ›podobné, že pacient zamíří nejdříve na ultrazvuk.

alkoholické koktejly

Tam je možné velmi pÅ™ehlednÄ› prohlédnout celá játra a zhodnotit, jaký je jejich stav. Pokud se v nich najde nÄ›jaká léze, je možné ji na ultrazvuku i docela dobÅ™e ohodnotit a popsat, o jaký útvar se pravdÄ›podobnÄ› jedná. Pokud by se jednalo o lézi, která je suspektní z malignity, pacientovi by se dále dodÄ›lalo CT nebo magnetická rezonance. Dobrý pÅ™ehled nabízí také endoskopický pohled, tedy tak zvanÄ› ERCP. V tom případÄ› se pÅ™es trávicí trakt dostaneme až k místu, kam z pankreatu a ze žluÄníku vstupují do stÅ™ev dukty. I toto je prostor, který může být pÅ™i konzumaci alkoholu poÅ¡kozen.